10bet博彩体育app-赔率高,秒提现!!
   新闻动态
   主页    10bet博彩体育app
   十博发展公司全称变更
   2016-05-05    来源:     浏览:1140次   字号: 

    

           福州10bet-赔率高,秒提现有限公司在2016年4月21日召开的2016年第二次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》,公司全称由“福州10bet-赔率高,秒提现有限公司”变更为“10bet博彩体育app-赔率高,秒提现!!”。

         

           公司将于2016年5月6日,正式在全国股份转让系统公司上进行名称变更。公司全称由“福州10bet-赔率高,秒提现有限公司”变更为“10bet博彩体育app-赔率高,秒提现!!”,公司证劵简称及公司证劵代码保持不变。

    

                                                                                                                                                                                                                                                                   10bet博彩体育app-赔率高,秒提现!!

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          2016年5月4日

     

   © 2016 10bet博彩体育app-赔率高,秒提现!!   闽ICP备8888888号